Serveis

Home » Serveis
Estalvi energètic.
Realitzem auditories energètiques per tal de valorar les possibles actuacions per reduir la factura energètica. Tenim els equips per realitzar les mesures necessàries in situ. Assessorem per fer estalvi energètic.
Equip de mesura 4 MeteringFoto 1.
DSC_0073Foto 2.
Foto 1. Equip 4 Metering, permet obtenir totes les dades elèctriques de 4 circuits independents. Aquestes dades es poden consultar amb temps real des de una pàgina web. I despres s’utilitzen per generar un informe complert sobre possibles estalvis a realitzar.
Foto 2. Equip 4 Metering instal·lat en un quadre elèctric. Des d’aquesta situació envia les dades elèctriques per GPS i es poden consultar en temps real des de qualsevol ordinador, mòbil o tablet.
Es realitza un informe complert on s’analitzen amb detall els següents punts:
– Comprovar que la potencia contractada sigui l’òptima.
– Eliminar penalitzacions per consum d’energia reactiva.
– Assessorar sobre la companyia elèctrica a contractar i el tipus de tarifa.
– Calcular l’estalvi amb una il·luminació mes eficient (leds)
– Estudi dels consums per stanby
– Detectar possibles consums ocults
– Detectar pertorbacions eventuals en la qualitat de l’energia
– Identificar patrons de consum i optimitzar la forma de treballar.
Documentació tècnica
Realitzem tot tipus de documentació tècnica per presentar davant de l’administració. Així com projectes i direcció d’obra.
Projectes elèctrics (comprovacions d’acord el nou reglament) 
Instal·lacions foltovoltaiques i autònomes
Projecte d’instal·lacions:
   Climatització i cogeneració
   Aigua, fontaneria i plaques solars
   Gas
   Contra-incendis

Avaluacions mediambientals

Plànols i dissenys autocad
Projectes d’Activitats (restaurants, tallers, centres tractament, etc.)
Projectes de naus industrials i oficines
Enllumenat exterior públic.
Plec de Prescripcions Tècniques per a Concursos Públics d’ajuntaments.
Certificacions energètiques
D’acord amb la nova normativa sobre certificats energètics d’edificis existents. Elaboració de tota la documentació necessària.
Certificacions energètiques d’edificis existents
Fitxes ITV
Es realitza la documentació tècnica necessària per presentar a l’ITV. Revisió i homologació de vehicles.
Fitxes Tècniques de vehicles ITV (adaptació Comunitat Europea).
Assessorament tècnic
Ajudem a realitzar l’elecció més objectiva en instal·lacions domèstiques i industrials. Energies alternatives. Anàlisis comparatiu de pressupostos. Manteniment predictiu. Tenim equips per mesurar les diferents variables com ara tempertura, corrent elèctrica, gasos de combustió, so … Per tal d’actuar sobre el procès i millorar-lo. 
Solar per autoconsum.
Dissenyem instal·lacions per poder ser energèticament independents. Assessorem per fer estalvi energètic. Cases intel·ligents amb domòtica.