Obra civil

Home » Projectes » Obra civil

Realitzem tot tipus de legalitzacons d’activitat davant els ajuntament o la generalitat.: restaurants, cuines industrials, industries agroalimentaries, industreis de serveis…

A continuació hi han unes fotografies de la construcció d’una nau industrial a Gandesa.
METCOR 5Foto 1.
METCOR 2Foto 2.
METCOR 4Foto 3.
DSC01091Foto 4.