Energia solar

Home » Projectes » Energia solar

Realitzem tot tipus de legalitzacons d’activitat davant els ajuntament o la generalitat.: restaurants, cuines industrials, industries agroalimentaries, industreis de serveis…

A continuació hi ha una fotografia de l’equip de control de una instal·lació solar d’autoconsum. L’equip de control es un Powerouter, que controla la energia produïda per les plaques solars i/o un aerogenerador, i gestiona quina energia es consumeix i quina va a les bateries.
DSC01356Foto 1.